Allianz, 70'ten fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. İşte Akaryakıt Paket Sigortası...

Akaryakıt istasyonu binası tanımı ve sigorta kapsamı

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan Akaryakıt İstasyonu Binası.
Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler ile kanopi , bahçe ve çevre duvarları, oto yıkama bölümü çatı sistemi vb. diğer sundurmalar (betonarme veya çelik konstrüksiyon olması şartı ile (kanopi hariç), pompaların altındaki beton kaideler, beton sahalar, yeraltındaki ve yerüstündeki lpg, yakıt tankları dahildir.
İstinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar hariçtir.

Akaryakıt istasyonu muhteviyatı tanımı ve sigorta kapsamı

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan akaryakıt istasyonu binası içinde bulunan ve sigortalıya ait olup sigortalının iştigal konusuna giren makinalar (akaryakıt pompaları, hava-su saatleri, kompresör, jeneratör, yıkama, temizleme, yağ değiştirme makinaları, ısıtma ve soğutma sistemleri, trafolar vb.), demirbaşlar (bilgisayar, fax, telefon, raflar, mobilyalar, soğutucu dolaplar vb.), emtea (akaryakıt emteası (tanklarda bulunan akaryakıt)

Akaryakıt Paket Sigortası Teminat Kapsamı

Akaryakıt Sigortası, işyeri binanızın ve/veya muhteviyatınızın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı maddi zararları, Akaryakıt Sigortası poliçesi ve poliçe kitapçığında kapsamlı olarak açıklanan teminat şartları ve limitleri dahilinde ilgili Genel Şartlara tabi olarak sigorta eder.

 • Yangın,Yıldırım, İnfilak
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler
 • Terör
 • Kara, Hava ve Deniz taşıtları çarpması
 • Dahili Su
 • Duman
 • Dolu (Bireysel dışı poliçelerde standart değildir)
 • Yer Kayması
 • Fırtına
 • Kar Ağırlığı
 • Hukuksal Koruma
 • Hırsızlık
 • Kira Kaybı
 • İş Durması
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
 • İşveren Sorumluluk
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı (Bina sigortalanmışsa)

Akaryakıt Emtea ve Muhteviyat Deprem teminatları seçili ise, deprem ve yanardağ püskürmesi, yer kayması, toprak çökmesi, korozyon veya çürüme neticesinde yer altı tanklarında olabilecek zarar neticesi yakıt tankından sızan akaryakıtın kaybı poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.

Seçime Bağlı Ek Teminatlar
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • Sel Su Baskını
 • Boya Badana ve Sabit Dekorasyon (İhtiyari) (Kiracılar için)
 • Cam Kırılması (İhtiyari)
 • Pleksiglas Tabelalar
 • Cam Üzerindeki Yazı ve Resimler
 • Tezgah, Raf, Seperatör Camları
 • Pompacı Taşınan Para
 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suistimal
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

  Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Ek Teminatları;
  • Liften Düşme
  • Oto Yıkama
  • Çevre Kirliliği
   • İşveren Sorumluluk
       İşveren Sorumluluk Ek Teminatları;
 • Toplu Taşımalar
 • Görevle Gönderme Yurtiçi
 • Taşeron
 • Arızi İnşaat İşlerinden Kaynaklanabilecek Sorumluluklar
 • Manevi Tazminatlar
 • Araca Yanlış Akaryakıt Dolumu
 • Araca Yanlış Akaryakıt Dolumu (İhtiyari)
 • Tanka Yanlış Akaryakıt Dolumu
 • Elektronik Cihaz
 • Makine Kırılması

Akaryakıt  Paket Sigortası'nın sunduğu teminatlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için yusuf@sigortam.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.