Yıldan yıla artan tüketim trendine karşı, tasarrufun teşvik edildiği yeni bir döneme girdik. Artık tasarruflarınıza Bireysel Emeklilik Sistemi ile %25 devlet teşviği olacak. Yatırdığınız her katkı payının %25'i kadar tutar da devlet katkısı olarak emeklilik hesabınıza yatırılacak.

Yeni Dönemde Değişiklikler Neler?

Devlet Katkısı

Devlet katkısından sistemde bulunan herkes yararlanabilecek. Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için %25 oranında devlet katkısı eklenecek. Devlet katkısının üst limiti Yıllık Brüt Asgari Ücretin %25'i kadar olacak. Sadece T.C. vatandaşları devlet katkısından yararlanabilecek.

Sadece getiriden vergi alınıyor...

Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ayrılması durumunda stopaj toplam birikimden değil, sadece getiri üzerinden alınıyor. En az 10 yıl katkı payı yatırılmış olması ve 56 yaşında emekli olunması durumunda getiri üzerinden %5 stopaj uygulanıyor. Sistemden 10 yıldan az süreyle katkı payı yatırarak ayrılınması durumunda getiri üzerinden %15, 10 yıl süreyle katkı payı yatırıp 56 yaşını beklemeden sistemden ayrılınması durumunda getiri üzerinden %10 stopaj uygulanıyor.

Kurumsal Emeklilik Planları daha fazla teşvik edilecek...

İşverenin çalışanı adına yatırıp direkt gider yazabileceği Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı ve çalışanın bordrosına ekleyerek dolaylı olarak ödemiş olduğu grup hayat ve/veya sağlık sigortası primleri için tanımlanan teşvik sınırı çalışanın brüt ücretinin %10'undan %15'ine çıkartılacak.

Bireysel Emeklilik katkı paylarıyla sigorta primleri teşvik sınırı ayrıştırılıyor...

Katılımcıların bugüne kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatırdığı katkı payları ile diğer hayat ve sağlık sigorta primleri toplamı için yararlanabildikleri vergi avantajı üst sınırı aylık brüt maaşının %10'u ve aylık brüt asgari ücret tutarı kadardı. Yeni uygulama ile katılımcıların ödediği tüm sigorta primleri ne olursa olsun Bireysel Emeklilik katkı payları için yatırılacak devlet katkısı üst sınırı değişmeyecek, brüt asgari ücret tutarı kadar olacak.

Bireysel Emeklilik'ten ayrılıp yeniden girenler 2014 sonuna kadar Devlet Katkısından yararlanamayacaklar...

29.05.2012 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olup kanun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne tekrar dahil olmaları halinde 31.12.2014 tarihine kadar devlet katkısından yararlanamayacaktır.