Günümüzde gittikçe yaygınlaşan sorumluluk bilinci, profesyonel sorumluluk sigortalarının diğer sigorta branşları gibi önem kazanmasını beraberinde getirmiştir.

Bu bağlamda profesyonel sorumluluk sigortaları alanında lider olan Allianz Sigorta A.Ş. yeni riskler üzerinde farklı çözümler sunmaya çalışmaktadır.

En çok tercih edilen finansal sigortalar ürünleri hakkında özet bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer kanun ve mevzuatlardaki değişiklikler beraberinde yeni risk faktörleri oluşturmuştur.

I.Yönetici Sorumluluk Sigortası (D&O)

Allianz, sigortacılıkta 120 yılı aşkın deneyimle yöneticilerin bu zorlu koşullardaki gerçek ya da iddia edilen hatalarını teminat altına alan Yönetici Sorumluluk Sigortası ile karşınızda.

Küreselleşmenin arttığı günümüz dünyasında, yöneticiler birçok değişkeni değerlendirerek hızlı bir şekilde karar vermek zorunda kalabilmektedirler.

Bu yoğun sürecin doğal sonucu olarak yöneticiler hatalar ve ihmaller yapabilmekte ya da Yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, değişen kanun ve mevzuatlar nedeniyle kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri nedeniyle çeşitli yaptırımlara maruz kalabilmektedirler.

Yönetici Sorumluluk Sigortası, sigorta ettirenin ve bağlı ortaklıklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin gerçek ya da iddia edilen hataları sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlar bakımından teminat sağlar. Bununla birlikte yöneticilerin maruz kalabileceği savunma masrafları, soruşturma masrafları, kovuşturma masrafları da dahil olmak üzere daha pek çok Allianz güvencesi altında riske özel ek teminatlar sunmaktadır.

Yöneticiler aleyhine aşağıda özet olarak verilen taraflardan talepler yapılabilmektedir:

 • Hissedarlar,
 • Alacaklılar,
 • Yatırımcılar,
 • Rakip Firmalar,
 • Müşteriler,
 • Şirketin iş ortaklıkları,
 • Şirket Çalışanları, (istihdam uygulaması ile ilgili talepler bakımından)
 • Tasfiye Memurları,
 • Resmi Kuruluşlar,
 • Kamu Kuruluşları,
 • Üst Kurullar,
 • Banka ve diğer kreditörler

Siz yöneticilerin daha rahat karar alabilmenizi sağlamak amacıyla Allianz Sigorta A.Ş. farkıyla yanınızdayız.

II.Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, değişen kanun ve mevzuatlar beraberinde hukuki bilincin artmasıyla birlikte profesyoneller, müşterilerinin çıkarlarını en iyi şekilde gözetmek adına, eylemlerinin neden olabileceği sonuçlardan endişe duymaksızın hareket etmeyi arzulamaktadırlar. Allianz, global deneyimi ile Türkiye'deki profesyonellerin bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli meslek grupları için mesleki sorumluluk teminatı sağlamaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, profesyonellerin gerçek ya da iddia edilen mesleki hataları ve ihmalleri nedeniyle doğabilecek zararları teminat altına alır.

Aşağıdaki meslek grupları başta olmak üzere Allianz Sigorta A.Ş çözümlerini siz değerli profesyonellere sağlamaktayız:

 • Muhasebeciler,
 • Avukatlar,
 • Mimarlık&Mühendislik firmaları,
 • Sigorta Aracıları (Acenteler & brokerlar)
 • Teknoloji şirketleri

Ayrıca, aşağıdaki meslek grupları için de risk bazında değerlendirmeler yapabilmekteyiz:

 • Telekom şirketleri,
 • Medya, Multimedya şirketleri,
 • Dış Kaynak hizmeti sağlayan firmalar,
 • Finansal kuruluşlar
III.Halka Arz Sigortası (POSI)

Günümüzde şirketlerin büyüme stratejileri ve yeni yatırım planları çerçevesinde halka arzlar giderek artmaktadır. Halka arz, hazırlık aşamasından başlayarak yoğun çalışma süreçleri gerektirmektedir. Halka arz dokümanı olan izahname dolayısıyla, şirketin ve halka arz dokümanında yer alan tarafların sorumlulukları bulunmaktadır. Halka Arz Sigortası (POSI), Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuran şirketlere, sermaye arzını gerçekleştiren hissedarlara ve yöneticilere izahnameden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlamaktadır. Rahat bir halka arz süreci için Halka Arz Sigortası (POSI), Allianz Sigorta A.Ş güvencesiyle sunulmaktadır.

Finansal Sigortalar ile ilgili detaylı bilgi için yusuf@sigotanoktam.com adresi ile iletişimde bulunabilirsiniz.

Geleceğe güvenle bakmanız dileğiyle...

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.