Kurumsal / Grup Yaşam Sigortaları

Grup Yaşam Sigortaları

Bireysel Planların yanı sıra Grup Yaşam Sigortaları ile yaşam kaybı, maluliyet, kritik hastalık gibi beklenmedik durumlara karşı çalışanlarınıza ve ailelerine maddi güvence sağlayabilirsiniz.

 • 18 - 65 yaş arasındaki tüm çalışanlar poliçe kapsamına alınabilir.
 • En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir
Grup Yaşam Sigortaları Kapsamındaki Teminatlar

Yaşam Kaybı Teminatları:

Sigortalının yaşamını kaybetmesi riskine karşı menfaattarlarını teminat altına alır.

 • Ecelen Yaşam Kaybı Teminatı
 • Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Teminatı
 • Kaza Sonucu Toplu Taşıtta Yaşam Kaybı Teminatı

Kritik Hastalıklar Teminatı:

 • Ameliyat gerektiren koroner damar hastalığı
 • Hastalık sonucu oluşan inme
 • Kanser
 • Kalp krizi
 • Böbrek yetmezliği
 • Temel organ nakli
 • Kötürümlük

Maluliyet Teminatları:
Kaza ya da hastalık sebebiyle kalıcı sakatlığa uğraması riskine karşı sigortalıyı teminat altına alır.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı:
Kaza sonucu ortaya çıkabilecek tedavi masraflarına karşı sigortalıyı teminat altına alır.

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı:
Sigortalının kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak duruma gelmesi halinde sigortalıya gündelik tazminat ödenir.