Kasko Hasarları

Çarpma -Çarpılma Hasarları

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı/ zabıt tutturulamamış ise sürücünün detaylı beyanı
-Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise)
-Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin zabıt yok ise kusurunu kabul ettiğine dair beyanı. (noterde
veya şirketimizde imzalı.)
-Ruhsat fotokopisi
-Ehliyet fotokopisi
-Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinin fotokopisi
-20.000 TL altı hasarlarda T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
-Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
-20.000 TL üzeri hasarlarda;
   * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
   * Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
-Hasar fotoğrafları

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda
-Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
-Oto hırsızlık masasında bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)
-Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı tasdikli örneği
-"Çalıntı" kaşeli ruhsat aslı
-Maliyeden "borcu yoktur" yazısı tasdikli örneği
-Maliyeden araç kaydı silindi belgesi tasdikli örneği
-Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
-Aracın üzerinde rehinli alacaklı (dain-i mürtehin) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakatname
-20.000 TL altı hasarlarda T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
- Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
- Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı
-Araç üzerinde OGS varsa iptal edildiğine dair; yoksa olmadığına dair belge
-Aracın trafik belgeleri (vergi kağıtları, taşıt pulları, faturası Vb.)
-Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı

Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Mesuliyet) Hasarları

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı
- Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise)
- Mağdur ruhsat aslı eksper tarafından görülmeli veya ruhsatın noter tasdikli sureti
- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
-Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde)
- Mağdur araç ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
- Vekaletname kopyası (hasar vekaleten takip ediliyor ise). Ancak vekaletname aslının şirketimize ibrazı talep edilmektedir. Vekilin banka hesap numarası ve T.C. kimlik numarası
-20.000 TL üzeri hasarlarda;
   * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
   * Tüzel Kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
-Hasar fotoğrafları.

Yaralanma Veya Vefat Durumunda

- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı
-Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ölümlerde T.C.kimlik numarası olarak varislerin  T.C.kimlik  numaraları talep edilmektedir.)
-Talep yazısı

Ayrıca ek olarak;

Vefat durumunda:
-Ölüm raporu ve defin ruhsatı
-Veraset ilamı tasdikli örneği
-Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
-Vefat eden kişinin gelir durumunu gösterir belge veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
- Ödeme mektup havalesi yoluyla yapıldığından varislerin adres bilgileri
-20.000 TL üzeri hasarlarda;
   * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi
   * Tüzel kişiliklerde, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası


Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) durumunda:
- Malüliyeti gösterir heyet raporu "en son tedavinin bitiminden itibaren 12 ay geçtikten sonra özürlüler yönetmeliğine uygun sağlık kurulu raporu "
- Malülün gelir durumunu gösterir belge ve mesleği ile ilgili bilgi
- Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi
- Ödeme mektup havalesi yoluyla yapıldığından adres bilgileri
-20.000 TL üzeri hasarlarda;
   - Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
   - Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

Yangın Hasarları

-İtfaiye raporunun tasdikli örneği
-Hasar talep yazısı
-Karakol tutanaklarının tasdikli örneği
-Tapu fotokopisi veya kira kontratı
-Dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı
-Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
-Sigortalıya ait banka hesap numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları

-Meteoroloji raporu
-Hasar talep yazısı
-Tapu veya kira kontratı
-T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde)
-Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişilerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

Fırtına Hasarları

-Meteoroloji raporu
-Hasar talep yazısı
-Tapu veya kira kontratı
-T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde)
-Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişilerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

Cam Kırılması Hasarları

-Zabıt veya beyan
-Fatura (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
-Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
-Sigortalıya ait banka hesap numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde;gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

Hırsızlık Hasarları

-Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği ıslak imzalı)
-İlgili karakoldan alınacak tasdikli bulunamadı yazısı (tasdikli örneği ıslak imzalı)
-Envanter giriş ve çıkış belgesi (ticari emtia ve demirbaş için)(emtea alış faturası)
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri(tüzel kişilerde)
-Tapu veya kira kontratı fotokopisi
-Sigortalıya ait banka hesap numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişiliklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası