1. Olay ile ilgili sigortalının detaylı beyan dilekçesi
  2. Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)
  3. Sigortalının Hesap No / IBAN bilgileri
  4. Hastane/doktor tarafından verilen rapor
  5. Tedavi masraflarına ilişkin faturaların asıllları
  6. Eğer ilaç verildiyse reçetenin aslı
  7. Eğer ilaç verildiyse eczane fişinin aslı