Grup Yaşam Sigortalarında Sunduğumuz Hizmetler

Grup Yaşam Sigortası Açılmadan Önce Sunulan Hizmetler
 • Kurum yetkilerinin grup yaşam sigortaları konusunda bilgilendirilmesi
 • Grup Yaşam Sigortası’nın tasarlanması
 • Poliçeye dahil edilecek personelin belirlenmesi
 • Teklif çalışmasının yapılması
 • Prim ödeme şartlarının belirlenmesi
 • Grup Yaşam Poliçesinin hazırlanması
Grup Yaşam Sigortası Açıldıktan Sonra Sunulan Hizmetler
 • “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” ilkesiyle yardımcı olmaya hazır müşteri ilişkileri takımı,
 • Tahsilat mutakabatının yapılması,
 • Son durum listelerinin hazırlanarak iletilmesi,
 • Poliçe için talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İşlem bilgilerinin e-posta ve posta yoluyla ulaştırılması.