Bir Yakının Vefatı Ardından Yapılması Gerekenler

Defin İşlemleri
 • Vefat evde gerçekleşmişse, defin işlemleri için Alo 188'i arayınız.
 • Bağlı bulunduğunuz belediyenin kurum doktoru, sağlık ocağı doktoru veya herhangi bir doktordan merhumun Vefat Raporu'nu alınız.
 • Vefat raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ederek vefat raporunu Gömme İzin Belgesi'ne dönüştürünüz. (Vefat hastanede gerçekleşmişse gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenecektir.)
 • Dini cenaze töreni için bağlı bulunduğunuz dini kurum ile gerekli temasları yapınız.
 • Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden Yol Nakil Belgesi alınız.
Hukuksal İşlemler

Defin işlemlerinin ardından, gerekli tüm hukuk işlemleri için merhumun nüfustan düşürülme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu işlem için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne bildirimde bulununuz. Yetkili makam ve görevliler tarafından düzenlenen ölüm tutanağını ilgili İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne ulaştırınız. Ölüm tutanağına merhumun nüfus cüzdanını da ekleyiniz.

 • Ardından Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Veraset İlamı'nı alınız.
 • En geç 4 ay içinde Veraset Vergi Dairesi'ne müracaat ederek Veraset Beyannamesi veriniz.
 • Veraset intikal vergisi işlemlerini tamamladıktan sonra intikal eden mal varlığının devir işlemleri için ilgili kurumlara başvurunuz. Merhumun;

                a) Gayrimenkulu varsa İl Tapu Sicil Müdürlüğü'ne,

                b) Maaşı için bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na, (Bilgi için  www.sgk.gov.tr )

                c) Arabası varsa il/ilçe Trafik Tescil Müdürlüğü'ne,

                d) Bankadaki menkul değerleri için bankasına başvurunuz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik'e ait yaşam sigortası tazminat ödemeleri için Müşteri Hizmetlerimize başvurunuz.

Finansal İşler

Ailenizin bundan sonraki yaşam giderlerini karşılayabilmek için gelir ve giderlerini hesaplayarak yeni bir bütçe hazırlayınız. Bütçenize göre, yeni gelir seviyeniz ile ilerideki finansal ihtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta üzerinden yeni bir Yaşam Sigortası ya da Bireysel Emeklilik Planı gibi ürünler hakkında bilgi alınız. Sigortanız ve bir bireysel emeklilik planınız varsa yeni duruma göre teminat veya katkı payı tutarlarında değişiklik yapmanız gerekebilir. Bunun için yusuf@sigortanoktam.com e-mail adresinden bilgi alabilirsiniz.

Tazminat Talebi İçin Gerekli Belgeler

Vefat Durumunda İstenen Belgeler

Hastalık Sonucu Vefat Durumunda İstenen Belgeler:

 1. Vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği’nin orijinali
 2. Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporu fotokopisi
 3. Veraset İlamı’nın aslı veya fotokopisi (poliçede menfaattar kanuni varisler ise)
 4. (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu
 5. Ailenin ikametgah belgesi, her bir lehdara ait güncel cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri
 6. Vefat öncesi geçirilmiş olan HASTALIK mevcutsa hastane müşahade dosyası ve Epikriz Raporunun fotokopileri

Kaza Sonucu Vefat Durumunda İstenen Belgeler

 1. Vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği’nin orijinali
 2. Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporu fotokopisi
 3. Veraset İlamı’nın aslı veya fotokopisi (poliçede menfaattar kanuni varisler ise)
 4. (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu
 5. Ailenin ikametgah belgesi, her bir lehdara ait güncel cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri
 6. Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nın önlü-arkalı fotokopisi

Adli Vaka Sonucu Vefat Durumunda İstenen Belgeler

 1. Vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği’nin orijinali
 2. Mernis Ölüm Tutanağı veya Ölüm nedenini izah eden Doktor Raporu fotokopisi
 3. Veraset İlamı’nın aslı veya fotokopisi (poliçede menfaattar kanuni varisler ise)
 4. (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu
 5. Ailenin ikametgah belgesi, her bir lehdara ait güncel cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri
 6. Geçirmiş olduğu Adli Olay ile ilgili olarak

             a. Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanağının fotokopisi

             b. Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporunun fotokopisi

            c. Cumhuriyet Savcılığı Takipsizlik Kararı, İddianame, Kovuşturma Kararlarından birine ait fotokopi

İşsizlik Sigortası Sahibinin Vefatı Durumunda İstenen Belgeler

 1. Sigorta sertifikası
 2. Vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği'nin orijinali
 3. Ailenin ikametgah belgesi, her bir lehdara ait güncel cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri
 4. Menfaattar(lar)dan alınacak iletişim bilgilerini içeren tazminat talebi dilekçesi
 5. Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporu fotokopisi
 6. Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı
 7. Veraset İlamı'nın aslı veya fotokopisi (poliçede menfaattar kanuni varisler ise)
Kritik Hastalık ve Yaşam Riskleri Durumunda İstenen Belgeler
 1. Kritik Hastalık, Yaşam Riskleri sonucu ise, hastalığa neden olan olayla ilgili olarak tedavi gördüğü hastaneden alınacak olan, Hastane Müşahade Dosyası, tetkik sonuçlarının fotokopisi ve Epikriz Raporunun orijinali.
 2. Sigortalının ikametgah adresi, güncel cep telefonu ve e-posta adresi.
 3. (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu.
 4. Sigortalının ikametgah adresini gösteren muhtarlıktan temin edilecek belge ya da sigortalıya ait herhangi bir fatura. (Son 3 aya ait)
 5. Sigortalının nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.
Maluliyet Durumunda İstenen Belgeler
 1. Sağlık Kurulu Raporu (Bünyesinde sağlık kurulu bulunan SGK, Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi v.s. hastane tarafından verilmiş kesin maluliyet yüzdesi “oranı” belirtilen rapor’un orijinali veya noter tasdikli sureti).
 2. Maluliyet hastalık sonucu ise, maluliyete neden olan hastalıkla ilgili olarak tedavi gördüğü hastaneden alınacak olan, Hastane Müşahade Dosyası, tetkik sonuçlarının fotokopisi ve Epikriz Raporu’nun orijinali.
 3. Sigortalının ikametgah adresi, güncel cep telefonu ve e-posta adresi.
 4. (Mevcutsa) Poliçe ve başvuru formu.
 5. Maluliyeti kaza sonucu ise trafik kazası veya iş kazası tutanağı, olay savcılığa intikal ettiyse Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanağı.
 6. Sigortalının ikametgah adresini gösteren muhtarlıktan temin edilecek belge ya da sigortalıya ait herhangi bir fatura. (Son 3 aya ait)
 7. Sigortalının nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.
İstemdışı İşten Çıkarılma Durumunda İstenen Belgeler
 1. İşten çıkarılma yazısı
 2. Çalışma belgesi
 3. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi
 4. Tazminat talebi için müşteri dilekçesi
 5. Sigortalının nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
Geçici İş Göremezlik Durumunda İstenen Belgeler
 1. Çalışamama süresi ve teşhisini gösteren Devlet ve SGK'ya bağlı hastaneden alınan tıbbi rapor
 2. Hastanın sevki söz konusu ise sevkine ilişkin belge
 3. SGK tarafından verilen geçici iş göremezlik tazminat ödemesi belgesi
 4. SGK tarafından her ay verilen geçici iş göremezlik belgesi
 5. Devlet memurları için istirahatlı devrede işyerinde çalışamadığına dair yazı
 6. Sigortalının nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
Gündelik Hastane Tazminatı için İstenen Belgeler
 1. Doktor raporu
 2. Hastaneye yatırıldığına ilişkin belge
 3. Her aylık ödeme öncesinde hastaneye yatırıldığının tevsiki
 4. Sigortalının nüfusunun  önlü arkalı fotokopisi
Tazminat Talebi için İzlenmesi Gereken Prosedürler

Hayat Poliçelerinin satış aşamasından sonra, sahip olunan teminatlar, menfaattar-menfaattarlar , poliçe başlangıç -bitiş tarihleri vb. bilgilerin yer aldığı poliçe, sigortalının adresine gönderilir. Poliçe ekinde sunulan poliçe kitapçığında, ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları yer almaktadır. Poliçede belirtilen rizikolar, sigortalının vefatı, maluliyeti, kritik hastalık ve yaşam riskleri hastalıklarından birisini yaşaması sureti ile oluşabilir. Sigortalının vefatı durumunda yaşam kaybı tazminatının, maluliyeti durumunda maluliyet tazminatının ,kritik hastalığı yaşaması durumunda, kritik hastalık tazminatının, yaşam riskleri hastalıklarından birini yaşaması durumunda yaşam riskleri tazminatının , sigortacı tarafından değerlendirilmesi hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların, sigortalı, menfattar(lar) tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Sigorta ettirenin vefatı durumunda, sigorta ettirenin değiştirilmesi için, kanuni mirasçılarının muvafakat etmesi gerekmektedir.Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için 4440953 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.